Algemene informatie

De huisartsen en het bestuur van Lijn2 hebben een organisatie opgericht voor preventie van ziekte en bevorderen van goede gezondheid. Wij noemen dit Zorggroep Lijn2.

De zorggroep wil proactief optreden, mensen uitnodigen om mee te doen aan programma’s. We houden informatieavonden en proberen nieuwe programma’s uit om gezondheid te bevorderen.

Benauwdheid (COPD)

Mensen met COPD, bronchitis en emfyseem (uitgerekte longen) hebben minder zuurstof in hun bloed. Het wordt het op den duur steeds moeilijker om goed te ademen. De patiënten hebben baat bij een goede begeleiding: niet alleen met inhalatoren en andere medicijnen, maar book met ademtherapie, spierkracht herstel, goede voeding, psychologische steun, groepstherapie en cursussen om het roken te staken. De huisartsen werken samen met de longartsen van de ziekenhuizen op Zuid. COPD is een zaak voor bijna alle disciplines in lijn2. We werken onder meer ook met beweeggroepen, groepjes voor stoppen met roken, groepen voor yoga, mindfulness of ademtherapie.

Zorgprogramma's

Stoppen met roken

Stoppen met roken Is moeilijk zonder hulp: wij kunnen u coachen, met gesprekken of via een app op uw smartphone of met medicijnen. Als u na een tijdje helaas toch weer begonnen bent en opnieuw wilt proberen te stoppen, dan pakken we de draad gewoon weer op.Ademen

Ademen is van levensbelang! Als u COPD, hartproblemen of pijn heeft is ademen niet vanzelfsprekend. Wij kunnen helpen om uw adempatroon te verbeteren zodat dagelijkse dingen makkelijker gaan en u weer meer kunt ondernemen.Gezondheidscheck

D.m.v. een fitheidscheck een impedantiemeting, gratis bloedafname en meting van de bloeddruk krijgt u een totaalbeeld van uw conditie en gezondheid. Met adviezen over uw leefstijl.Ticket for life

Ticket for life is een kaartje naar een gezond leven. In overleg met uw huisarts of POH bepaalt u wat u kunt doen om uw gezondheid te verbeteren. Uw Ticket for life geeft u de houvast die u nodig heeft, en het herinnert u aan de afspraak die u met uzelf gemaakt heeft. Na verloop van tijd kunt u uw voortgang bespreken en de doelen zo nodig bijstellen.Bewegen bij benauwdheid

Het doel van het beweegprogramma COPD is om uw lichamelijke conditie te verbeteren, zodat u minder belemmerd wordt in uw dagelijks leven. Tijdens het bewegen gebruiken spieren energie en hiervoor is zuurstof nodig. Hoe meer u zich inspant, hoe meer zuurstof het lichaam nodig heeft. De aanvoer van zuurstof is door uw longklachten verminderd. Dat betekent dat u het eerder benauwd krijgt tijdens inspanning. Door middel van regelmatige training is het lichaam in staat om beter gebruik te maken van de ingeademde zuurstof. Daardoor vermindert uw benauwdheid en verbeteren uw prestaties.Bewegen en spiertraining

Het doel van het beweegprogramma COPD is om uw lichamelijke conditie te verbeteren, zodat u minder belemmerd wordt in uw dagelijks leven. Tijdens het bewegen gebruiken spieren energie en hiervoor is zuurstof nodig. Hoe meer u zich inspant, hoe meer zuurstof het lichaam nodig heeft. De aanvoer van zuurstof is door uw longklachten verminderd. Dat betekent dat u het eerder benauwd krijgt tijdens inspanning. Door middel van regelmatige training is het lichaam in staat om beter gebruik te maken van de ingeademde zuurstof. Daardoor vermindert uw benauwdheid en verbeteren uw prestaties. Cure +Contact

Ons centrum is geopend op
Maandag t/m Vrijdag
van 8.00 tot 17.00

Bezoekadres:
Gezondheidcentrum Lijn 2
Slaghekstraat 251
3074 LJ Rotterdam

Spoed
Voor spoedgevallen buiten
kantooruren: huisartsenpost Zuid
bij het Maasstadziekenhuis,
tel 010 2909888.

Contact via E-mail:
Heeft u vragen of opmerkingen?
U kunt ons mailen via info@gcl2.nl
DEZE MAILBOX WORDT NIET DAGELIJKS GELEZEN!
Houdt wel rekening mee dat wij geen medische gegevens via de mail delen.

© Copyrights 2019 lijn 2 All Rights Reserved. | Certificering | Disclaimer | Privacy | Made by MUcc